Překlady, tlumočení a výuka Italského jazyka

 

 

            Základní nabídka  :

 

Překlady

obchodní i osobní korespondence, administrativní agenda, obchodní smlouvy    

firemní profily, výroční zprávy, katalogy, jídelní lístky,  informační materiály

úřední dokumenty, vysvědčení, certifikáty, rodné listy

technické manuály, směrnice kvality, apod.

korektura italských textů, expresní překlady

Tlumočení

obchodní jednání, konference, prezentace výrobků, 

technická jednání, zaškolení pracovníků,

doprovodné tlumočení při společenských akcích, průvodcovské činnosti 

tlumočení po telefonu

možnost tlumočení z italštiny do angličtiny a naopak (nikoliv technická jednání)

Hlavní obory

administrativa

ekonomika, obchodní jednání,

strojírenství

dřevozpracující průmysl

obuvnictví

pletařský průmysl  

Výuka

individuální výuka, konverzační hodiny, obchodní italština

            

 

                  Kvalifikace : -         střední ekonomická škola, maturitní zkouška z Anglického jazyka

                                                   -         Státní jazyková škola v Brně - Státní zkouška z Italského jazyka (1995)

                                                   -         roční pobyt v Itálii (1997)

                                                   -         hlavní pracovní poměr jako asistentka a překladatelka (1999-2002)

 

 

                  Zkušenosti: -         tlumočení – výroba stavebních strojů v ČR a v Itálii   

                                                   -         tlumočení – obchodní činnost výroba dřevotřískových desek

                                                   -         tlumočení – spouštění pletařských strojů, zaškolení obsluhy v Itálii

                                                   -         překlady obchodní a administrativní korespondence

                 

 

                  Vybavení :   -         vlastní automobil

                                                   -         telefon, fax, GSM, e-mail

                                                   -         PC – MS Office, tiskárna, dig. fotoaparát

                             

 

                  Kontakt :              Sylvie Šabacká

                                                           Heyrovského 975, Třebíč

                                                   tel/fax: 568 822 502

                                                   GSM : 774 117 228

                                                   e-mail : sylviesabacka@seznam.cz